Lamelni i lam parket
Drveni pod od lamelnog parketa sastavljen je od manjih lamela tj. daščica, koje su postavljene usporedno i pod određenim uslovima  (temperatura i pritisak ) nalijepljene na tekstilnu mrežicu. Pojedine lamele su uobičajeno široke od 120 i 160 mm i povezane u kavdratne ploče. Debljina daščica je 8 mm I 10 mm te se svrstava u ekonomičniju upotrebu drveta što se i odražava u cijeni

Lam parketi su masivne drvene letvice ( drvo u jednom komadu ) koje se proizvode bez utora i pera. Najčešća debljina lam parketa je 10mm , makar se mogu pronaći debljine od 6mm do 15mm.
Širine se mu od 40mm do 50mm, dužine od 200mm do 950 mm.

Hrast E klasa lamel

Hrast E klasa lamel

Hrast S klasa lamel

Hrast S klasa lamel

Hrast rustik lamel

Hrast rustik lamel

Bukva S klasa lamel

Bukva S klasa lamel

Bukva rustik lamel

Bukva rustik lamel

Jasen E klasa lamel

Jasen E klasa lamel

Jasen rustik lamel

Jasen rustik lamel